ПУСТА РЕКА И ПУСТОРЕЧАНИ / Милутин Ђорђевић

Географска карта Пусте реке, преузета из илустрованог додатка на почетку проширеног издања Ђорђевићеве књиге из 2000.

Географска карта Пусте реке, преузета из илустрованог додатка на почетку проширеног издања Ђорђевићеве књиге из 2000.

Године 1993. објвљена је монографија Пуста река* као први покушај да се нешто више и шире проговори о пусторечком крају и његовим људима. Било је то време хјиперинфлације и других невоља тако да је њена припрема прекраћена и за неке садржаје ускраћена. Очекивало се да ће надаље 6ити 6ар мало 6оље, а дошло је још теже и горе, све до ратних разарања и у6ијања. И пре, и за време рата, и годину дана после, наставили смо са радом.
Упркос свему и пуних пет година стварана је ова монографија.
У првом делу (назив Пуста Река) настојали смо да иновирамо и обогатимо садржаје из о6јављене монографије уз нека компаративна разматрања у односу на деведесете. До6ро ће 6ити, уверени смо, да се у ходу времена за6ележи понешто штоје недостајачо, постајало и нестајало на крају протеклог 20. века. И миленијума.
Главни догађај 20. века је пропаст руралне цивилизације. Све што је грађено хиљаде година, уништено је за неколико деценија, а један много хуманији свет је пред нашим очима 6есповратно исчезао” (М. Данојлић).
Ова књига је, поред осталог, сведочанство тог нестајања на пусторечким просторима.
Део књиге има наслов Пусторечани, верујемо са корисним подацима о раду и животу људи овог краја и краћим записима о сваком насељу. Основни задатак нам је 6ио да пружимо есенцијалне одговоре на питања: Ко смо? Где смо? Шта смо и колико радили и урадили? Можемо ли нешто више кадаје у питању наш завичај и наше родно село? Одговори су, најчешће морали бити штури, често и недоречени али и као такви информативни за даља тражења и дружења. У књизи су се нашла преко хиљаду имена, мање или више познатих и признатих, међу њима више стотина професора умверзитета, виђених уметника, успешних привредника, виших официра, судија… Изостала су још доста, каткад врло значајна имена: још тачно не знамо колико нас је и где смо све у расејању (има индикација да нас има више стотина хиљада, од тога десетак хиљада у иностранству) па је то задатак за даља тражења и окупљања.
На овако сложеним пројектима 6и тре6ало да раде научне институције. Ми смо се, нејаки у свему, прихватили и урадили доста тога, о томе, кад се књига буде читала. Успели смо затваљујући стотинама вредних сарадника и до6ротвора који су нас подржали и помогли, свако на свој начин и колико је могао. Међу њима тре6а издвојити само неке који су у томе предњачили: мр Стојана Станојевића из Вујанова, инж. Милуна Николића из Брестовца, академског сликара Бранку Ђорђевић из Ђинђуше, председника клубова Пусторечана у Нишу и Лесковцу, Гојка Митровића из Бријања и Славише Здравковића из О6ражде, пуковника Десимира Петковића из Брестовца, дипл. екон. Владу Андрејевића из Злате, судију Веселина Савића из Ћуковца, Цвеју Ивановића из Ж. Потока, потпуковника Томислава Крстића из Црквице итд.
У Нишу, 26.јула 2000
= Напомена приређивача, уредника “Религије поезије”: То прво издање је штампано ћирилицом, по обиму је нешто мање, али и оно има знатних књижевних вредности, али и оних других вредности нужних за проучавање једног краја. То издање се ретко може наћи…

__ видети још: https://kovcegbezrazloznihuspomena.wordpress.com/%D1%88%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%98%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5/%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BB%D1%83%D0%BA/

ЛеЗ 0007633   

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s