X БУКОВИК, ЗАПЛАЊЕ И ЛУЖНИЦА / Димитрије Мита Ракић

Велика Госпођа, 2014. Напуту према врху Старе планине, Бабином зубу...  Бела Тукадруз (Испод Бабиног Зуба)

Велика Госпођа, 2014. Напуту према врху Старе планине, Бабином зубу… Бела Тукадруз (Испод Бабиног Зуба)

Велика Госпођа, 2014. Напуту према врху Старе планине, Бабином зубу... (Власинско језеро)

Велика Госпођа, 2014. Напуту према врху Старе планине, Бабином зубу… (Власинско језеро)

Велика Госпођа, 2014. Напуту према врху Старе планине, Бабином зубу... (Власинско језеро)

Велика Госпођа, 2014. Напуту према врху Старе планине, Бабином зубу… (Власинско језеро)

X
БУКОВИК, ЗАПЛАЊЕ И ЛУЖНИЦА

Од Лесковца у Пирот има 12 часова. Пут води на исток, на Власотинце, уз реку Власину, преко земљишта које се, по закону од 14 маја 1878, зове срез власински, у округу лесковачком, и потом срез лужнички, у округу пиротском.
Административна подела ретко кад одговара природној подели, и називи се ретко кад узимају из уста народних.
Тај је случај и овде.
Али мени је увек милије знати како народ граничи и зове овај или онај крај , него како су га чиновници прозвали.
Земљиште између Власотинаца и Пирота, подељено је у народу на две, области, Једна се област зове Буковик, а друга Заплање.
Буковик је у народу оно, што је у власти срез власински; а Заплањв је само у неколико оно, што иде срез лужнички.
Повуците једну пругу с планине Крушевице на село Свође, и, од њега, на Дешчани Кладенац (у Знепољу), конгреску границу нашу, па је одатле савијте на запад, и саставите с Момином Клисуром, код Џепе, и онда имаде Буковик:
Повуците другу пругу од села Кутине , на Крушевицу, па је, Љубераждом, вежите за Стол (опет, на жалост, садашњу дефинитивну границу нашу), и то вам је Заплање; одатле је сведите пред Пирот, докле планине хватају, и онда имате Лужницу.
Ми смо именом реке Власине поклопили народни Вуковик, а Заплање је подељено на два округа и три среза, на копривнички и ак-паланачки у нишком, и лужнички у пиротском округу.
Бар да је копривнички срез задржао име старог Заплања; он је сав скројен од Заплања, и неправда је назвати га по једном селу у том срезу Копривници.
{Доцније, административном поделом од 1879, исправљена је ова погрешка и срез копривнички прозвао се Заплањски.)
Два добра часа ваља путовати из Лесковца у Власотинце. На половиии пута ваља прећи Мораву преко једног великог моста, који је Морава, на жалост, једним рукавом обишла.
Све до Власотинаца, поље је као длан, питомо житом покривено. И с једне и с друге стране , са севера и с југа, опервазили га огранци Крушевице и Ширене.
Ја сам мислио да је Власотинце село или, ако, не то, а оно каква мала и јадна касабица. Али како сам се изненадио кад сам ушао у варош, која није само по имену него у самој ствари зарош, која је тако чиста, бела, уљудна и уређена, као да је 30 година под Србијом била. Овде нема туроких зидова, него су куће на улици.
Куће су лепе и чисте; многе су на два боја, изгледа}у као какве виле. Као варош, Власотинце су лепше од Прокупља и Врања; као место, од Лесковца; а од Пирота и као варош и као место.
Власотинчани су врло вредни и добри грађани. И варошани и сељаци овога краја одвојили су од равнине моравске око Леоковца, од народа у Јабланици н Пустој Реци. Плаиине су, види се, боље очувале наш елеменат.
Овм су планинцн тако добри Срби као н они , у врањанском округу. Радини оу велики, а устаоци још већи. Они су се највише отимали од Турака. За то су Власотинце и остали чиста српска варош. Кад је год Србија дала знак, Заплање и Буковик били су на ногама..
У овом крају ради се један фини занат, – дрворез. Људи израђују твко лепе н укусне резарије као год у Швајцарској. Примера ради ваља видети сто кнежев у цркви власотиначкој: то је право узор-дело у резби.
Власотинце су на левој обали реке Власине, која увире с лева у Мораву један час од Власотннаца , неколико мннута више моста на Морзви, а наслоњени су тако рећи на само ждрело влисуре, која одатле настаје.
Пређашњи срез власински, коме је овде била столица, имао је 43 села, из којих је састављено било 11 општина, кућа 3580; мушкиња 12159, женскиња 12312, душа 24471; пореских глава 4544, – све сам Србин.
А у некадашњем лесковачком округу, коме је власински срез био саставни део, било је свега 280 села, 34 општине, 10 535 српских домова, 194 турска, 1560 арнаутских, 29 јеврејских, 108 циганских – свега 12426 домова; 33624 мушкиња српског, 75 јеврејског и 458 циганског, – свега 34157 мушкиња; 34 570 женскиња српског, 82 јеврејског, и 425 циганског , – свега 35077 женскиња; 69234 душе, и 14429 пореских глава.

По попису од 1879 године, Влаоотинце имају 519 кућа, 2626 душа (1304 мушке и 1322 женскв), 432 мушко и 22 женско које чита и пише, и 622 пореске главе.
А по адммнистративној подели од 1879, власотиначки је срез саставни део нишког округа и склопљен је из ових села с овом популацијом :
ЧИТА И ПИШЕ
КУЋЕ МУШКИЊЕ ЖЕНСКИЊЕ МУШКО ЖЕНСКО ПОР. ГЛАВА.
Власотинце. 519 1304 1322 432 22. 622
Шишава 78 233 191 58 — 104
Конопница …… 53 153 .148 2 — 73
Рајино Поље .. … 32 104 91 — — 44
Средор 34 119 102 — — 43
Ломни 31 111 116 — — 48
Стојковце 77 206 214 6 — 101
Скрапеж .. 18 52 .57 — — 21
Липовица 48 202 189 — _ 80
Пискупово 16 71 68 — — 26
Гуњетина . . 11 24 30 — — 10
Врезовица 31 126 103 — – 42
Бољаре 57 160 163 7 — 73
Црнатово . 53 189 180 8 — 80
Црна Бара 66 216 213 — — 104
Крушевица……….188 613. 593 16 — 259
Свође. 72 298 316 — — 124
Дејане . 230 776 .833 1 — 339
Лесковица . 25 130 111 — — 46
Врело 47 165 148 — ~ 70
Добровиш ….. 73 265 ?51 — — 107
Ора 145 543 579 — — 236
Д. Гаре 201 629 740 1 — 302
Радосињ . …….42 192 188 — .— 74
Раков Дол 39 209 188 — — 86
Црвена Јабука 97 552 528 6 — 232
Преслоп……….49 144 152 — — 70
Градска.: 34 82 78 — — 63
Јабуковик…… 59 241 234 — — 95
Кална . . .. ….96 479 421 — — 204
Добро Поље .115 424 382 — — 165
Врод 125 454 442 1 — 191
Јарковце … 91 378 365 — — 151
Црна Трава 274 858 899 11 — 365
Ново Село . 72 257 256 — — 101
Рупље . . . . . 177 612 617 — — 252
Козаре 27 40 60 — — 30
Лопушње… 98 298 313 — — 130
Градиште . . 42 124 123 — — 57
Јастребац .. 64 164 168 1 — 84
Сејаница ……82 221 222 2 — 104
Ковачева Бара 26 89 86 — — 36
Дадинце . 58 157 153 3 — 72
Тупаловце .. 21 61 50 — — 28
Грдилица….. 80 213 197 — — 104
Батуловце … 43 126 120 — — 59
Гложане 25 86 84 — — 38
Добротин….. 23 83 80 — — 35
Прилепац . .. 25 97 95 — — 39
Лаловица….. 52 225 205 — — 94
Кукавица …. 39 114 112 — — 49
Орашје 76 248 239 — — 108
И тако у срезу власотиначком има 1 варош, 51 село, 4150 кућа, 13948 мушкиња, 13815 женскиња, 27763 душе, 555 муш. и 22 жен. које чита и пише, и 6040 пор. глава
——
Из Власотинаца ваља прећи преко моста на десну страну Власине, и онда се одмах уђе у клисуру, која се, докле траје река Власина, зове Власинска одакле нас таје област реке Љуберажде, и она се зове клисурв. Љуберажда. Клисура је тесна; местимице има где и пут иде поред реке, али обично само река тече измеђ високих, шумом обраслих, а гдегде и каменитих брда, а пут се пење на брдо и спушта низа њ, и опет пење и спушта, и све тако једнако. Али, при свем том, пут је тако добар (опет дело Митад-пашино !), да се човек дивити мора; а клисура је тако питома, тако живописна, тако изванредно лепа, да јој нема друге ни у Старој ни у Новој Србији. Ово је један најлепши комад из лепе, питоме (не дивље) Швајцарске. Има људи који не маре за природу, који су неосетљиви према лепотама њеним; и ти исти људи, кад су прошли овом клисуром , испричали су ми о њој с пуно осећања.
Пут иде на исток, може се рећи, све до утока Љуберажде у реку Власину , која тече с југа од великог села Власине, које сам поменуо у врањанском округу.
.Љуберажда утиче у десну обалу Власине према селу Свођу (ном. Свође).
Од утока њеног, пут савија на североисток.
Један час уз воду, село је Пође и место Глибље. Ту увире у Љуберажду речица Рђавица, која тече са севера, између Велико и Мало Боњинце, дуж пута за Кутину, Десно од пута , на левој страни Љуберажде , село Модра Стена.
Неколико минута даље, увире с десна у Љуберажду речица Кукавица, која тече са севера, поред М. Боњинце.
После тога долази, такође са севера, долска речица, и село Грнчар, на левој обали Љуберажде.
Овде Љуберажда избија из једне грдне стене , под којом одмах воденица меље, а ниже ње чакетају још неколико других воденица. Овде ми се чини да је најжи- вописније место. И сад се дивим у памети и њему и Љуберажди. И место је красно, и река је красна, — прави горски кристал, али је име најкрасније. Љуберажда! то ће рећи љубав рађа. Ал, ко живи у овом дивотном месту и пије воду љуберажду, у том се мора родити љубав, он мора љубити!
Љуберажда се слива у Грнчар преко једне стене којом је пут просечен, и извире из те стене, али је њен први и .даљи извор источно одатле, испод планине Стола.
Пред Грнчарем утиче у Љуберажду речица Лужница на аустр. ђенералштабној карти Рабушница
Одатле се, за један час у дужину, раширило поље тако жупно и лепо, да га је милина гледати. Граничи га са североистока падина Суве Планине, а с југоистока дигао се велики импозантни Стол.
У овој жупи има дванаест села, измеђ којих да поменем Стол и Ваву (ном. Вава) под Столом , и, с леве стране пута, под Сувом Планином, Горчинце и Сурачево, на аустр. ђенералштабној карти Сремчица.
Од ове мале жупе начињен је срез који хвата један. део Суве Планине, Белаву, па чак прелази преко Стола, те узима нека знепољска села. Види се да нисмо водили рачуна о границама, које је сама природа повукла пределима.
Од Горчинаца пут се пење на север, једним тесна цем, на Белаву планину, и кад се више Крњина, испне на висину од 721 м., онда се спушта на исток , и код села Блата, које сасвим незаслужено носи ово име, пређе на пут нишко-пиротски. Од Блата има један час до Пирота.
Излазећи овде из лужничког среза, поменућу да је он, за прве поделе, док му није одузето оно што му је од Знепоља дато, имао 65 села, 14 општина, 1881 дом, 15176 душа, 7597 мушкиња, 7579 женскиња , 2758 по реских глава.
По новој админиотративној подели од 1879, и по попису од те исте године, лужнички је срез овако састављен:

ЧИТА И ПИШЕ
КУЋЕ МУШКИЊЕ ЖЕНСКИЊЕ МУШКО ЖЕНСКО ПОР. ГЛАВА

Проваљеник 28 117 107 — — 44
Сливовик 57 239 233 1 — 44
Стрижевце 46 246 239 7 — 98
Бежиште 20 113 128 — — 48.
Братишевце 25 168 92 — — 41
Ресник. 16 77 64 — — 27
Извор . 55 225 209 — — 94
Сурачево 31 157 181 — — 70
Љуберажда 22 86 89 1 — 38
Горчинце 63 258 244 — — 106
Бабушинце 13 38 43 6 2 17
Масуровце 14 88 91 1 — 31
Радињинце 45 183 146 1 — 70
Бердуј . 37 215 206 — — 81 .
Грнчар . 40 192 198 1 — 83
Вез. Чивлак 9 34 33 — — 12
Злокучане. 25 105 104 2 — 48
Вава 47 219 210 — — 86
Стол 42 205 213 2 — 88
Дучевце 42 169 153 — — 69
Сиња Глава 32 138 127 — — 49
Кијовац 18 76 69 — — 30
Камбелевце 52 201 204 1 — 85
М. Боњинце 36 140 142 — — 58
В. Боњинце 108 398 401 11 — 164
Модра Стена 55 287 211 — — 77
Мезграја 19 77 87 — — 33
Брестов Дол 39 164 162 3 — 69
Кукавица 98 369 356 1 — 161
Штрбовац 52 227 245 1 — 94
Липово 40 172 177 — — 64
Дол . . 34 117 134 — — 57.
Завидинце 57 205 205 — — 89
Остатовица 38 171 176 — — 65
Стрелец . 130 522 496 9 — 222
Ралин . 54 209 188 1 — 82
Студена . 94 442 417 1 — 172
Пресека 44 148 138 — — 59
Валниш 44 174 171 2 — 70
Церев Дел 20 116 112 — — 44
Куса Врана 31 132 141 — — 52
Берин Дел 30 134 134 — — 49
Шушковица 28 171 158 — — 61
Звонце 21 129 112 2 — 45
Искровце 28 123 123 1 — 52
Јасенов Дел 33 160 162 — — 60
Вучи Дел 18 92 79 — — 34
Одоровце 32 151 159 — — 62
Ракита 28 157 162 — — 60
Драговита 26 140 132 — — 49
Прчеа 15 64 58 — — 26
Скрвеница 23 94 85 — — 39
Борово 81 354 343 1 — 134
Радошевце 23 90 94 — — 38
Калуђерово 39 185 179 1 — 76
Д. Крњино 27 98 106 — — 43
Г. Крњино 44 193 187 — — 75

И тако у садашљем срезу лужничком има 56 села, 268 домова, 19509 душа, 9894 мушкиње, 9615 женскиња, 57 мушких и 2 женских. које чита и пише, и 3941 по- реска глава.

Велика Госпођа, 2014. Напуту према врху Старе планине, Бабином зубу... ()

Велика Госпођа, 2014. Напуту према врху Старе планине, Бабином зубу… ()

== Извор: Димитрије Мита Ракић: ИЗ НОВЕ СРБИЈЕ.
Лесковац : [Народни музеј], 1987, 1880
Посебна издања Музеја у Лесковцу, књ. 6, 192, стр. 20 цм

ЛеЗ 0007627 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s