СЛОВО О НАРЕЧЈУ ПОДГОРЕ КОСАНЧИЋ ИВАНА / Ранко Соколовић

Лето 1970.г.; Драгица и Влада и њихове Ленка и Дивна на изласку из Оране

Лето 1970.г.;
Драгица и Влада и њихове Ленка и Дивна
на изласку из Оране

 

 

Језик је најпоузданија слика подручја, кроз његову слојевитост и надградњу добијамо најречитију причу о народима који су живели на одређеном простору. У светлу те слике, пример ПУСТЕ РЕКЕ и говора људи са њене територије је више него очигледан доказ поменуте чињенице у простору и времену.

IUSTINIANA PRIMA (Царичин Град) из VI века  наше ере, значај Јустинијанове епохе, Кодификације и Законика, самим тим и краја око Царичиног града, у укупној римско-византијској скали цивилизацијске културе, зраче вековима, до наших дана. Трагови аутентичног културног и језичког наслеђа најочитији су свакако у језику наших предака, који је заветован генерацијама рођеним после Другог светског рата. Уместо поноса и неговања, често смо нажалост према овом упечатљивом, сликовитом и непобитно културном наслеђу, испољавали презир! Овом приликом присетићемо се само неких речи, са жељом да потрају…

Отац Владимир, почетком 2006. године, гледа кућу и зграде по малтерисању свих објеката, обављеном јула 2005-те, заједно са сином и унуком Николом,

Отац Владимир, почетком 2006. године, гледа кућу и зграде по малтерисању свих објеката, обављеном јула 2005-те, заједно са сином и унуком Николом,

Малко ПООРАТИМО и дојдомо си дом, одговарала је моја баба-Стојна, на питање где је провела време односно шта је радила. Што значи тј. шта показује анализа ове реченице, макар и површна; пооратимо- значи поразговарасмо јер на лат. Orator, oratoris, м. `значи  говорник, а глагол oratore – значи говорити. Дојдомо си дом – значи дођосмо кући, пошто на лат. dom, domus – значи кућа.

Не ретко говораше наши стари:Распра се на трн, пус` остал; где је мученик налетео на неко трње, па, избоден и распорен, прича своју муку. Овде asper, asperis – значи трн, Per aspera ad astra – сећамо се чувене максиме која значи – Преко трња до звезда. Сликовити су називи појединих места који трају вековима. Тако нпр. село између Лебана и Лесковца, носи назив Пертате тј. Per tate, одвојено. Ако знамо да је Пер предлог – за, са, тј. преко а тате у том контексту означава нешто, иза нечега, назив села би се условно могао превести као за нечим тј. преко нечега, шта је онда, у Јустинијаново време, постојало а што ми, можда узалуд, тражимо, с обзиром на векове рушилаштва који су обележили овај простор тј. нашу кућу на друму.

Mајчица Драгица и отац Владимир

Mајчица Драгица и отац Владимир

Не ретко име жена било је – Agna, како се звала и моја чукунбаба, а што је у латинској терминологији симбол дивље љубичице, или санскритски тј. ведски – староиндијски Огањ, Ogna, топлина, ватра – по којој је индијска интерконтинентална ракета АGNI – промовисана на Светог Саву 1999.године, добила име…

Име моје чукунбабе – Агна, означава Огањ, односно по староиндијском придеву огњевита, обележава жену посебног кова. Agni – по најстаријој веданстичкој браманској религији, је Бог Ватре!

Словени су волели жене, поистовећивали их с цвећем и ето језичког контунуитета и живог  моста између Јустинијана, Словена и нас, преко наших језгровитих предака. Сликовит је и пример упитне заменице, живе и дан – данас у Пустој Реци – КВО РАБОТИШ? За кво идосте у Лебане? Кво ће, па да ти, даде?

 

Јасно је шта на латинском значи Quo, Quis, Quem то су све упитне заменице изведене из свог основног облика – шта?, која се ето одржала и до дан-данас и својим трајањем осветљава вековну тмину језичког наслеђа.

Рудник Леце у Општини Медвеђа, непобитно сведочи о озбиљном рударсту у потрази за златом, оловом и базалтом, које траје у овом крају хиљадама година. И “готлике” чувене и многобројне рударске јаме и ходници, потврђују ову чињеницу. Мали Гот је врх изнад села Гајтан. Истовремено сазвучје речи “Letze” и “Гот-лике”, потврђује римско-немачко присуство на Југу Србије, идентично као што место – Сасе, покрај Инђије, сведочи о присуству Саса, средњовековних германских рудара.

У тој вишемислености свакако би требало посматрати и називе предела попут оног у Орану – Дардиште, потом назив Мајдан-планине или назив села Секицол, односно SAK-I-COOL, што је у Јустинијаново време означавало Рударску царину тј. рударско средиште, као веза с Топионицом на Радану Ћумурана, где је, у то време топљена рука из оближњег Гласовика. Секицол – ЦИКИЦОЛ – sakicol – SAK – I – COOL  је заправо Рударска царина, тј. средиште, како Јустинијанових прегалаца тако и рудара средњовековне Србије Краља Милутина. У том контексту назив Пролом бања, Пролом значи – за лом, односно Преко лома (горолом). Проламало се, пролама се – Пролом!

Лудо, ludere (лат.) – играти, али и варати један другог; Овај па шовртна, не вој доста што се напила па лудеје, но врљи чашу, па ми главу сцепи! (Милева Ристић из Голи Рид, 23.септембар 2001.године у Лесковцу)

Следећи пример још речитије задиру у тмину наслеђеног језикословеса; Башта, куде је?

Башта, има ли га дом – упитала би ме обично мајка по уласку у авлију, двориште, информишући се где се налази отац, а башта је његово старовремско име највероватније од оног древног – баштиник, господар и преносилац имања на наследнике…

Кућа Завичајна

Кућа Завичајна

                                УПОРЕДНИ РЕЧНИК (Пусторечко-латински)
                                              Латински – Подгорски

 1.                      1.                        Caruca, ae, f. – каруце, кочија, седиште, Укачите се на каруце и право куде нас!
 2.           2.            Caeles, itis, adj. – небески (цел – цео) Цел свет је његов.
 3.           3.            Candela, ae, f. – свећа (кандило)
 4.           4.            Canna, ae, f. – трска; свирала (каним га – нудим га, свиралом зовем)
  Кани се, кани и појде с нас!
 5.           5.            Canis, is, m. – пас; улизица, чанколиз
 6.           6.            Canalis, is, m. – цев, жлеб, канал.
 7.           7.            Aeroplanum, i,n. – авион, Дојде први јероплан 1916.-те у Косаницу,
  сас Косту Пећанца.
 8.           8.            Miseria, ae, f. – беда (мизериа), Тој ти је бедно, мизерно све!
 9.           9.            Liturgia, ae, f. – богослужење (литурђија)
 10.      10.            Caliga, ae, f. – чизма (каљуга), Искаљамо се по блато, од вр` до дно!
 11.      11.            Pars, partis, f. – део, парче, Узни си тој парче од кожу…
 12.      12.            Delator, oris, m. – доушник (делали, дела!), Confident – То је његово дело!
 13.      13.            Porta, ac, f. – градска врата, (На порта да станам, тебе да викам…)
 14.      14.            Corvus, i, m. – гавран (Курвин – Град, тврђава покрај Ниша)
 15.      15.            Gilbber, era, erum – грбав ( џибер – фаличан, подсмешљиво)
 16.      16.            Caro acgnina, gen. carnis agninac, f. – јагњетина (јагњина)
 17.      17.            Gutta, ar, f. – кап (гутљај), Дај да гутнем капку водицу!
 18.      18.            Meto (demeto) – Косити (Омете ги, обрија ги, травке, до земљу!)
 19.      19.            Kulina, ae, f. – кухиња, Кулина је цел` живот, све се врти там
  добро и лошо…
 20.      20.            Durus, m. – крут, укочен, Надурил се, па неће да орати сас мене!
 21.      21.            Turris, is, f.turrim, abe. sg, turri – тврђава, Тури камен на туј зидину!
 22.      22.            Domus, us, f. abl. sg. domo – кућа. Отидомо си дом.
 23.      23.            Homo ignavus, gen. (hominis) ignavi – кукавица, Е, што ни
  угњави с кукњаву1
 24.      24.            Dormito ag – дрмати, Дрма га нек`ва дремка!
 25.      25.            Lavo, lavi, lavatum (i. lautum, lotum), lavor – прати, Опери ноге у тија лавор!
 26.      26.            Odor, oris, m. – мирис, Ух, каква је одора на њу!
 27.      27.            Frustum, i, n. – мрва, Узомо по мрвку да доручкујемо (за фруштук)
 28.      28.            Morior (mortuus sum) – мрети, Које га мори? Ракија бре, мортус је пијан
 29.      29.            Figo, fixi, fixum, – набити, фикнумо ги у зид и фиксирамо сас арматуру
 30.      30.            Vestitus, us, m., vestis-is, f. – одело, одећа, А невеста (нова веста) се облекла убаво
 31.      31.            Rudis, -e – неотесан, Убава је тој руда за кола, од брестово дрво!
 32.      32.            Iniуria, ae, f – неправда, Изнури га тај неправда!
 33.      33.            Nullo (privilego donatus) – неовлашћен, Ма он је једна нула обична за мене!
 34.      34.            Desidia – ae, f. – нерад, досада, Досади ми овој седење и излежување!
 35.      35.            Avaritia, ae, f. – похлепа, лакомост, Нагрнуше ко Авари на авлију!
 36.      36.            Cupio – ivi, itum, – пожелети, Купи ми нешто кад идеш у варош.
 37.      37.            Sedes, -is, f. – пребивалиште, Туј седомо, посадимо огњиште и погачу,
  за век…
 38.      38.            Anterior, ius, – предњи, А однапред обукла си онуј црвену антерију,
  од мерак да гу гледаш!
 39.      39.            Orator, -oris, m.- говорник, Малко си пооратимо и дојдомо дом!
 40.      40.            Niva (lis), e – снежан, Навали тија снег и сметови затрпаше пут,
  пројдомо сас Ниву!
 41.      41.            Scutum, i, n. – штит, Сакри` (ј) се у скут, куде бабу!
 42.      42.            Speculator, oris, m; – ухода, шпијун, Ма бегај од њега, тој ти
  је  шпекулант, покварењак
 43.      43.            Bestia fera, f. – звер, Бегај од њу, од бештију туј!
 44.      44.            Glans, glandis, f. – жир, Изгланцај туј ципелу, да се лашти исто ко жир!
 45.      45.            Curto – скратити (крњити), Дај да се курталишем од туј беду…
 46.      46.            Grumus, i. m. – хумка, Врљимо по један грумен земљу и са`ранимо га
 47.      47.            Maleus, i, m. – маљ (чекић), Дај ми тија маљ да цепим цепанке од труп
 48.      48.            Murmuro – мрмљати, Нешто мрмори, ич га не разумем!
 49.      49.            Mystax, acis, m. – брк, А тој су мустаћи!
 50.      50.            Tunica, -ae, f. – омотач, Умота се у`аљинку…

ЛеЗ 0007588 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s