Сви писци и песници морају да знају како се животу може сметати!

Сви писци и песници морају да знају како се животу може сметати!”1 “Ево како. Повери ли се дрвету брига о његовом властитом растењу, дрво ће цело израсти у изданке, или ће отићи сасвим у корен, или ће се потрошити на један лист, зато што ће заборавити на васиону на коју треба да се угледа, и,…