IV. сачувај од магли које горе сачувај / Агњешка Сиска (Agnieszka Syska)

IV. сачувај од магли које горе сачувај сва сунца пуни месеци вечито су затворени нама су их затворили из срца ишчупали у ватреним маглама спепелили спепелили изогњили се пепелили огњили хиљаду година степени година спепелили изогњили се спепеплили у ватреним маглама један дан је као хиљаду година степени година ниједну реч нису изговорили иако се…